لیست قیمت ها

تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی اصلاح شکل و رنگ دندان های جلو و ترمیم شکستگی و بستن فضای بین دندانی قیمت های زیر می باشد:

لیست قیمت های موسسه

 • جرم گیری
  بیمه رایگان
 • Service offer
  50 تومان
 • Service offer
  تومان50
 • پانورامیک اشعه ایکس
  تومان100
 • Service offer
  150 هزارتومان
 • Service offer
  500هزارتومان
 • Service offer
  100 تومان
 • Service offer
  تومان 120
 • کشیدن دندان عقل
  تومان 200
 • Service offer
  تومان 100