• افزودن ویدئوهای یوتیوب به سایت

    ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
    310 Views

    کار تابع این است که تمامی زمینه های دلخواه مرتبط با یک نوشته را برای شما به نمایش در می آید. بنابراین عملا این تابع زمانی مفید خواهید بود که شما فقط یک زمینه ی دلخواه در نوشته داشته باشید و یا اینکه بخواهید همه ی زمینه های دلخواه را در یک قسمت در کنار هم به نمایش در بیاورید. همچنین اگر توجه کرده باشید این تابع، نام زمینه ی دلخواه ما را عینا در نوشته به نمایش در آورده و بدیهی است که این چیزی نیست که ما میخواهیم. هدف ما این است که زمینه ی دلخواه به شکل زیر در نوشته ی ما به نمایش در بیاید :

    بیشتر