• احیای جایگاه صنعت قیر ایران در منطقه

    ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
    798 Views

    دلاویز با تشریح اقدامات انجام شده برای حذف رانت و فساد در این بنگاه اقتصادی گفت : با تمام توان و با تحمل بسیاری از ناملایمات مقابل فساد و رانت سازمان یافته ایستادیم و امروز کسی نمی تواند ادعا کند که توانایی یا تمایل به خرید محصولات پاسارگاد را دارد ولی درهای این بنگاه اقتصادی بر روی وی بسته است .

    بیشتر