اسلایدر نیوو

Nivo لغزان جهان به عنوان زیبا ترین و آسان برای استفاده کشویی تصویر در بازار مشهور است. است به معنای واقعی کلمه هیچ راه بهتری برای وب سایت خود را به نگاه کاملا خیره کننده وجود دارد.

The Nivo Slider makes displaying your gallery of images a beautiful experience, by using amazing transition effects ranging from slicing and sliding to fading and folding. There simply is no better way to showcase your amazing work than to make the presentation of it looks just as beautiful.